Użytkowniku zanim zgłosisz reklamację, prosimy zapoznaj się z działem FAQ dostępnym z głównego MENU.
Jeżeli twój problem się nie rozwiąże wtedy skorzystaj z formularza kontaktowego [TUTAJ]